13 lipca 2020

Ponad rok przerwy na blogu...Ach jak ten czas leci...Powstało kilka nowych prac...Niewiele...Ale to nie tylko praca, to coś więcej i musi być to "coś" aby tworzyć./ Over a year of blog break ... Oh, how it goes ... A few new works have been created ... Not much ... But it is not only work, it is something more and it must be "something" to create. /


27 listopada 2018

6 października 2018

Kilka nowych prac i kilka jesiennych zdjęć./Some of new hand made work and some of new Autumn's pictures.