22 czerwca 2014

To miała być naprawdę skromna, jednokolorowa zawieszka...Cóż...zamiary inne, a efekt inny: w postaci broszki./ It was supposed to be really modest, one-color pendant ... Well ... other intentions, and the different effect: in the form of a brooch.


15 czerwca 2014

Codziennie tworzę pewne elementy sutaszowe do większych projektów lub po prostu jakieś małe projekty jak ten poniżej. Miłego oglądania :)/ Every day I create some soutache  elements for bigger projects or just some small project like this one below. Enjoy watching :)