5 grudnia 2014

Trochę odpoczynku od sutaszu. Nie skarżę się - nie jestem sutaszem zmęczona, tylko niespokojna dusza łapie się wielu rzeczy więc od czasu do czasu pojawia się coś innego w zupełnie innej technice. Dziś kubeczki dla długopisy, ołówki, nożyczki...lub co kto woli./ A little rest from soutache. I'm not complaining - I'm not tired because of soutache just my restless soul only catch so many things from time to time. There is something different in a completely different technique. Today some cups for pens, pencils, scissors ... or what you prefer.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz